LABCONGRESS
Kongres laboratórnej diagnostiky
Pozývame vás na Kongres laboratórnej diagnostiky, ktorý sa uskutoční v termíne 22. - 23. septembra 2022 v Hoteli Elizabeth**** v Trenčíne.
Prihlášku je potrebné vyplniť do 7. septembra 2022.

Hlavné témy
Riadenie procesov v klinickom laboratóriu
Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike
Chyby a pseudochyby - čo s nimi?
Akreditácia
Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME a všetkým účastníkom budú po skončení vystavené potvrdenia o účasti.
Odborný garant
Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.
Edukačný grant
Organizačné zabezpečenie