Posterová sekcia
Počas kongresu laboratórnej diagnostiky Labcongress v Trenčíne v dňoch 22. - 23. septembra 2022 bude v rámci odborného programu aj posterová sekcia na prezentáciu výsledkov výskumnej práce prihlásených pracovísk klinickej biochémie, imunológie a hematológie.

Pokyny pre autorov
  • Na prípravu môžete použiť túto šablónu - Poster - šablóna (.PPTX)
  • Príspevky posielajte vo forme PDF – Vzorový poster v PDF
  • Tlač zabezpečí spoločnosť FARMI – PROFI, ktorá celú akciu organizačne zabezpečuje v rozmere 841 mm (šírka) x 1189 mm (výška)

Postery posielajte do 12.9. 2022 na e-mailovú adresu:

Odbornú úroveň posterov posúdi trojčlenná komisia, ktorá vyhodnotí 3 najlepšie postery, ktoré budú odmenené.

Prezentované výsledky v posterovej sekcii, v prípade záujmu autorov, môžu byť publikované formou in extenso v zborníku s názvom "Z laboratória do klinickej praxe", ktorý bude vydaný Ústavom lekárskej biochémie JLF UK v Martine a Ústavom klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine do konca roku 2022. Zborník bude mať pridelené ISBN číslo. Práce budú uverejnené v slovenskom jazyku. Pokyny pre autorov otvoríte kliknutím tu. V prípade, že si chcete pozrieť vzorovú publikáciu kliknite tu.